top of page
Solnedgång i skogen

Familjen i centrum

Sedan september 2020 driver Maria och Ronny, Familjen i Centrum. Familjen i Centrum erbjuder kommuner i södra Sverige Hemmabaserade intensivutredningar och familjebehandling. Vi erbjuder privatpersoner kris- och stödsamtal både till individer och par.

Hem: Välkommen

Maria Persson

Maria är socionom och har jobbat med socialt arbete i 18 år.  Maria har vidareutbildning i bla ABFT, Signs of Safety samt det Systemiska förhållningssättet. Maria har lång erfarenhet av att jobba inom socialtjänsten, framför allt med barnavårdsutredningar, men även med öppenvård samt med familjehemsplacerade barn. Under nio år arbetade Maria på Resursforum Ab. Där var Maria med och startade och utvecklade de hemmabaserade intensivutredningarna, något som hon under de sista åren även hade en processhandledande roll i. På Resursforum har Maria även jobbat med familjebehandling.

Untitled
Hem: Om
IMG_2235_edited.jpg

Ronny Axelsson

Ronny är socionom och har arbetat med socialt arbete i 23 år. Ronny har vidareutbildning i bla FFT, ABFT, familje- och nätverksarbete, Signs of Safety, sexologi. Ronny har arbetat inom statens institutionsstyrelse (SIS) med målgruppen ”unga förövare”, på BUP fick han möjlighet att arbeta i deras spädbarnsverksamhet samt med NPF-utredningar, han har också varit kurator på skola samt familjebehandlare i öppenvård både inom privat och kommunal regi. Under hans tid på Resursforum skaffade han sig erfarenhet av att utföra hemmabaserade intensivutredningar.

Hem: Om

Mentaliseringsbaserad familjeutredning

För vem lämpar sig en mentaliseringsbaserad familjeutredning?

Vår utredningsmodell lämpar sig för familjer där oron för barnen är så stor att socialtjänsten överväger placering. I dessa familjer är stress- och orosnivån alltid hög. En utredning innebär ytterligare en påfrestning för familjen, men om du får stanna kvar i din egen hemmiljö blir stressen mindre. Barnen kan behålla sin naturliga vardag med förskola och skola, och slipper introduceras för en mängd nya professionella. Samspelsmönster, rutiner och relationer riskerar inte att påverkas av en förändrad miljö.

Hur utreder just vi?

Att närma sig svårigheter i sitt föräldraskap är det svåraste och bland det mest självutlämnande man kan utsättas för. I det förtjänar familjen att få tid, känna tillit och ges möjlighet till att känna hopp. Familjen förtjänar också att möta utredare som kan förmedla tydliga men smärtsamma insikter med ömsint varsamhet.


Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med familjer som har svåra trauman med sig, familjer som har svårt att lita på sin omvärld, som vill något, men inte vet hur. Vi förstår betydelsen av att skapa en känsla av att vi vill familjen väl, betydelsen av att vilja förstå dem istället för att döma dem samt betydelsen av att skapa hopp.

En utredning pågår vanligtvis i 10 veckor. Vi tillbringar i genomsnitt 10 timmar/veckan i familjens hem. Vi arbetar i de konstellationer och situationer som utredningen kräver. Vi utreder med socialförvaltningens uppdrag som grund. Vi samverkar med de professionella runt familjen som har betydelse för utredningens utfall. Vi skräddarsyr utifrån varje förfrågan och vi kan genomföra såväl omfattande som mindre omfattande familjeutredningar. 


Vad ger utredningen svar på?

Våra utredningar ger svar på hur den fysiska och känslomässiga omsorgen om barnet ser ut. Utredningen beskriver vilka samspelsmönster som präglar familjen. Utredningen beskriver vilka signaler och behov barnet uppvisar och vilken möjlighet föräldern har att förstå och svara upp emot dessa. Den ger svar på hur förälderns förmåga att mentalisera och vara känslomässigt närvarande ser ut. Utredningen ger svar på vilka möjligheter föräldrarna har att utveckla sitt föräldraskap och på vilket sätt man behöver arbeta för att detta ska ges möjlighet. Utredningen avslutas med en utförlig, skriftlig rapport som ger svar på de frågor socialtjänsten ställt samt kommer med tydliga rekommendationer.

Mentaliseringsbaserad Familjebehandling

Målgrupp:

Dom föräldrar vi möter har ofta egna trauman och andra svårigheter med sig som påverkar deras förmåga att vara föräldrar. Vi jobbar med familjer där det råder problem med omsorgsvikt, missbruk, våld, samspelssvårigheter och anknytning vilket har mynnat ut i relationssvårigheter och en oförutsägbar vardag för barnet.

Vi arbetar såväl brett som djupt och anpassar vår insats efter varje enskild familj. 

Hos oss är målet alltid att man som förälder efter avslutad familjebehandling förstår och kan tillgodose sitt barns behov av omvårdnad och omsorg. 

Detta kan t.ex innebära:

  • Att man som förälder ska förstå sina barns känslomässiga behov och hur man kan härbärgera och reglera dessa.

  • Att man som förälder ska förstå hur man själv påverkar och därmed kan förändra samspelsmönster.

  • Att man ska ha ökad förståelse och kunskap generellt om sitt barn och dess utveckling.

  • Att som förälder har en ökad förståelse om sig och sitt inre och mönster som man har med sig i sitt föräldraskap.

Vi vilar på en teoretiskgrund av systemisk familjeterapi, anknytningsteori, mentaliseringsteori och utvecklingspsykologi. Vi skräddarsyr insatsen och arbetar såväl terapeutisk, som att vägleda i det direkta samspelet mellan förälder och barn.

Utbildning och föreläsning

Vi på Familjen i Centrum delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskaper i att arbeta med människor i en förändringsprocess.

Till oss kan du vända dig för enstaka föreläsningar och eller för att få inspiration till det egna arbetet på såväl kommunala som privata verksamheter där arbetet är centrerat till barn och familjer som på olika sätt behöver stöd och hjälp.

Vi föreläser och utbildar i vår metod Mentaliseringsbaserad Familjebehandling, där mentaliseringstrappan ingår.


Genom åren har vi utvecklats av våra erfarenheter, gjort misstag och i det funnit nya vägar. Våra tankegångar baseras på att vi bli till och formas i våra tidiga relationer och därmed skapas även möjlighet att läka i relation till andra. 

Hur blir vi den andra och hur kan familjen vi möter läka genom att vara den andra för varandra?


En djupdykning i detta kräver att vi tar avstamp ifrån anknytningsteori, mentaliseringteori, oss själva och den andra. Vår grundsten är att allt relationsbehandling börjar med en själv.

Målet är att oavsett om du gått på en föreläsning eller deltagit i en mer fördjupad utbildning skall du ha fått ökad förmåga att applicera teoretiska resonemang på ärendeprocesser. Se hur du själv kan vara med att påverka och genom detta sätta se vikten av din egen förmåga att mentalisera.

Vi hjälper gärna till genom att dela med oss av vår erfarenhet och kompetens!

Hem: Socialtjänsten

För privatpersoner

Under uppbyggnad

Individuella samtal

under uppbyggnad

Parsamtal

Under uppbyggnad

Familjebehandling

Under uppbyggnad

Nätverksmöten

Under uppbyggnad

Hem: Privatpersoner

Kontakta gärna oss

Södra Lundavägen 16, Staffanstorp 

076-8553202

  • Facebook
Hem: Kontakt
bottom of page